th th
en

13698012625490

วันที่ 11 มีนาคม 2564 /องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) และศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ ในเครือเซ็นทรัล รีเทล ร่วมจัดงาน “คาราวานวิทยาศาสตร์ สายอาชีพ” เพื่อกระจายโอกาสการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนอย่างสนุกสนาน ด้วยการส่งเสริมและจุดประกายการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมให้กับเยาวชนในด้านอาชีพ เพื่อเตรียมความพร้อมการประกอบอาชีพในอนาคต และเพิ่มโอกาสในการศึกษาต่อทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในอนาคตให้แก่เยาวชนในจังหวัดสุพรรณบุรี และจังหวัดใกล้เคียง โดยได้รับเกียรติจาก นายชูชีพ พงษ์ไชย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานเปิดงานคาราวานฯ ดังกล่าว โดยมี นางสาวศิริรัตน์ เสริมวิฑูรย์ ผู้อำนวยการสำนักบริการกลาง อพวช. กล่าวรายงาน และคุณจงกลณี ไชยองค์การ ผู้จัดการทั่วไป โรบินสัน ไลฟ์สไตล์ สุพรรณบุรี กล่าวต้อนรับ ทั้งนี้ งานคาราวานฯ ดังกล่าว จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11 - 14 มีนาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 10.00 - 20.00 น. ณ ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ จ.สุพรรณบุรี

13698012554601
13698012590476
13698013038271
13698013414091

 
กรอกอีเมลเพื่อติดตามข่าวสาร