th th
en

13860471037054

9 เมษายน 2564 / ผศ.ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง เลขานุการรัฐมนตรีว่าการและโฆษกประจำกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานในพิธีเปิด “ค่ายเปิดโลกการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ “สานใจไทย สู่ใจใต้” รุ่นที่ 38 โดยมี นายสุวรงค์ วงษ์ศิริ รองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมต้อนรับเยาวชน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 320 คน เพื่อปลูกฝังเยาวชนได้ใช้กระบวนการคิดและตัดสินใจอย่างมีเหตุผล บนพื้นฐานข้อมูลที่ถูกต้องแบบวิทยาศาสตร์ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ณ อพวช. คลองห้า ปทุมธานี

 

13860470972305
13860470925528
13860471128898
13860471011057
13860471092095
13860470836811
13860470876909

 
กรอกอีเมลเพื่อติดตามข่าวสาร