th th
en

 

CAEC1019 DD37 4BE6 B9D6 F85C1F58064C

21 มิถุนายน 2564 /ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ร่วมเป็นสักขีพยาน และกล่าวแสดงความยินดี พร้อมทั้งให้นโยบายและแนวทางการดำเนินงานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดย วิทยสถานสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย (ธัชชา) และเครือข่ายมหาวิทยาลัยและหน่วยงานร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ จำนวน 37 แห่ง โดยมี ศ.ดร.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย​และนวัตกรรม และ ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ร่วมลงนามฯ ดังกล่าว เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ของประเทศ โดยพิธีลงนามฯ จัดขึ้น ณ ห้องแถลงข่าว ชั้น 1 อาคารพระจอมเกล้า และระบบการประชุมทางไกล (VDO Conference) สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ

14261827229108

S10633868
S10633866
S10633864
S10633859
S10633861
S10633869

 

 
กรอกอีเมลเพื่อติดตามข่าวสาร