th th
en

IMG 8605
5 ตุลาคม 2564 / ดร.กรรณิการ์ เฉิน รองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ อพวช.
เป็นตัวแทน มอบสื่อให้ความรู้เรื่องโควิด-19 ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด-19 สถานีโทรทัศน์สถานีไทยพีบีเอส (องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย) ประกอบด้วย 1.พัดข้อมูลการปฏิบัติตัวก่อนหลังฉีดวัคซีน จำนวน 6,000 อัน 2.โปสเตอร์แนวทางการปฏิบัติตัวในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จำนวน 50 แผ่น 3.แฟลชไดรฟ์บรรจุสื่อประเภทต่าง ๆ ที่ อพวช. ผลิตขึ้นเกี่ยวกับโรคโควิด-19 จำนวน 10 อัน เพื่อนำไปใช้ในกิจกรรมของหน่วยงาน และเป็นสาธารณประโยชน์ต่อไป พร้อมทั้ง ยังส่งเสริมให้ประชาชนได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง ชัดเจน และให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตนได้อย่างเหมาะสม เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 พร้อมให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ของศูนย์ฉีดวัคซีนฯ

IMG 8555

 
กรอกอีเมลเพื่อติดตามข่าวสาร