th th
en

ไม้สกุลไทรในป่าบาลา จังหวัดปัตตานี

ชื่อบทความ ไม้สกุลไทรในป่าบาลา จังหวัดปัตตานี
ชื่อผู้เขียน ภานุมาศ จันทร์สุวรรณ และ ศิริพร ทองอารีย์
ชื่อวารสาร -
จัดพิมพ์/เผยแพร่โดย กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
ปีที่พิมพ์ 2549
ปีที่ -
ฉบับที่ -
หน้าที่ -

ดาวน์โหลด

 
กรอกอีเมลเพื่อติดตามข่าวสาร