th th
en

 การศึกษาหรือศาสตร์ที่เกี่ยวกับมด หรืออาจเรียกว่า “มดวิทยา”

 

ส่วนผู้ที่ศึกษาด้านมดวิทยา คือ

 

“myrmecologist”

Untitled 1

 

 
กรอกอีเมลเพื่อติดตามข่าวสาร