th th
en

Google Docs เป็นหนึ่งในการให้บริการของ Google ที่ทำให้ผู้ใช้สามารถพิมพ์และจัดการเอกสารได้ Google Docs ยังรองรับการพิมพ์เอกสารด้วยเสียงหรือ Voice typing อีกด้วย เพียงแค่เครื่องคอมพิวเตอร์ของเรามีไมโครโฟนเชื่อมต่ออยู่เท่านั้นเอง

ขั้นตอนที่ 1 เปิด www.google.com ทำการ Sign in Google Account เลือกเมนู Google Apps > เอกสาร

Voice typing 02

 

ขั้นตอนที่ 2 เลือกเพิ่มเอกสารใหม่

Voice typing 03

 

ขั้นตอนที่ 3 เลือกเมนู เครื่องมือ > พิมพ์ด้วยเสียง

Voice typing 04

 

ขั้นตอนที่ 4 เลือกเมนูภาษาไทย

Voice typing 05

 

เท่านี้เราก็สามารถใช้ไมโครโฟนในการพิมพ์เอกสารด้วยเสียงได้แล้ว

 

 

เรียบเรียง: ธานี หลินลาโพธิ์
ตรวจทาน: วรรณวจี สุจริตธรรม
                วิจิตรา สุริยกุล ณ อยุธยา
กองวิชาการเทคโนโลยีและนวัตกรรม สำนักวิชาการพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

 

 

 
กรอกอีเมลเพื่อติดตามข่าวสาร