th th
en

ผลจากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ทำให้บางท่านต้องทำงานอยู่บ้าน เราจึงพบเจอกับการประชุมออนไลน์กันเป็นประจำ วันนี้เรามีอีกหนึ่งทางเลือกมาให้ทุกท่านหากไม่ต้องการเสียเงินเพิ่มในการซื้อ Webcam มาติดตั้งที่เครื่องคอมพิวเตอร์ 

โดยหลักการแล้วเราจะทำให้มือถือ Android ของเราทำหน้าที่เป็น IP Camera และใช้แอปพลิเคชัน DroidCam Wireless Webcam เข้ามาช่วยในการส่งสัญญาณกล้องผ่าน Wifi ไปยังคอมพิวเตอร์ แล้วใช้โปรแกรม DroidCam Client ในเครื่องคอมพิวเตอร์จำลองอุปกรณ์ Webcam ขึ้นมา

02 03

04

05

 

 

เรียบเรียง: ธานี หลินลาโพธิ์
ตรวจสอบ: วรรณวจี สุจริตธรรม
กองวิชาการเทคโนโลยีและนวัตกรรม สำนักวิชาการพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

 

 

 

 
กรอกอีเมลเพื่อติดตามข่าวสาร