th th
en

ในปัจจุบันแอปพลิเคชันในการเปลี่ยนไฟล์ PDF เป็นไฟล์ Word หรือไฟล์ตัวอักษรที่สามารคคัดลอกเปลี่ยนแปลงได้นั่นมีอยู่อย่างมากมาย แต่มักจะมีปัญหากับวรรณยุกต์ภาษาไทย วันนี้เราจะมาลองใช้แอปพลิเคชันที่สารมารถเปลี่ยนรูปเป็นอักษรได้ นั่นก็คือ Google Docs นั่นเอง

 

ขั้นตอนที่ 1

ทำการอับโหลดไฟล์รูปหรือไฟล์ PDF ไปยัง Google Drive (สำหรับท่านที่ไม่มีบัญชี Google ก็สามารถสมัครตามขั้นตอนที่ Google แนะนำได้เลย)

 

02

 

ขั้นตอนที่ 2

คลิกขวาที่ไฟล์รูปหรือไฟล์ PDF เลือก เปิดด้วย > Google เอกสาร

 

03

 

ขั้นตอนที่ 3

หลังจากทนั้น Google Docs จะทำการวิเคราะห์หาตำแหน่งที่มีข้อความ แล้วทำการแปลงเป็นตัวอักษรให้เรา เท่านี้ เราก็ไม่ต้องพิมพ์เอกสารใหม่แล้ว

 

04

 

เรียบเรียง: ธานี หลินลาโพธิ์
ตรวจทาน: วรรณวจี สุจริตธรรม
กองวิชาการเทคโนโลยีและนวัตกรรม สำนักวิชาการพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

 

 

 

 
กรอกอีเมลเพื่อติดตามข่าวสาร