ประกาศร่าง TOR และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างจัดสร้างนิทรรศการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate change) พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

12 พฤศจิกายน 2555

ประกาศร่าง TOR และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างจัดสร้างนิทรรศการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate change)

พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

 

วงเงินงบประมาณเบื้องต้น      10,000,000   บาท

ลำดับ                   TOR                               วันที่ประกาศ                      วันสิ้นสุดการประกาศ
   1                  ร่างฉบับที่ 1                     12 พฤศจิกายน 2555               15 พฤศจิกายน 2555

อีเมล์แอดเดรส                 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรสาร                            02-577-9986 (กองการพัสดุ)
โทรศัพท์                          02-577-9999 ต่อ 1859  1858 1840  (กองการพัสดุ)
ที่อยู่ของหน่วยงาน          เทคโนธานี ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี