ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี ๒๕๖๒ (จ้างจัดกิจกรรมและประชาสัมพันธ์งาน "ถนนสายวิทยาศาสตร์ รับวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒) ครั้งที่ ๒

23 พฤศจิกายน 2561