ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (เช่าใช้สถานที่จัดงานมหกรรมวิทยาศาสตร์ฯ ประจำปี ๒๕๖๓)

08 พฤศจิกายน 2562