th th
en

ขนมปังยีสต์พองโต

สนุกกับความรู้เรื่อง “ยีสต์” ผ่านการทำขนมปังแสนนุ่มตามฉบับนักวิทยาศาสตร์ และค้นหาว่ายีสต์มีความสำคัญกับขนมปังอย่างไร

สถานที่ จัตุรัสวิทยาศาสตร์
บรรยาย ไทย
ระดับผู้เข้าร่วมกิจกรรม ชั้นประถมศึกษา-มัธยมศึกษา

วิชาเรียน: เคมี, วิทยาศาสตร์ทั่วไป
ประเภทบุคคล: มัธยมศึกษาตอนปลาย, มัธยมศึกษาตอนต้น, ประถมศึกษาตอนปลาย, ประถมศึกษาตอนต้น
ภาษา: ภาษาไทย
 
กรอกอีเมลเพื่อติดตามข่าวสาร