th th
en

มัดย้อม..ซ่อนลาย

เพลิดเพลินและเรียนรู้ไปกับวิทยาศาสตร์ที่ซ่อนอยู่ในกระบวนการทำมัดย้อม รู้จักกับสารสีในธรรมชาติเปรียบกับสารสังเคราะห์ แล้วใส่ความคิดสร้างสรรค์ออกแบบลายผ้ามัดย้อมด้วยตนเอง
สถานที่ จัตุรัสวิทยาศาสตร์
บรรยาย ไทย
ระดับผู้เข้าร่วมกิจกรรม ชั้นประถมศึกษา-มัธยมศึกษา

วิชาเรียน: เคมี
ประเภทบุคคล: มัธยมศึกษาตอนปลาย, มัธยมศึกษาตอนต้น, ประถมศึกษาตอนปลาย, ประถมศึกษาตอนต้น
ภาษา: ภาษาไทย
 
กรอกอีเมลเพื่อติดตามข่าวสาร