th th
en

ท่องโลกทางเดินอาหาร

สนุกและเรียนรู้เกี่ยวกับตัวเราว่า ระบบย่อยอาหารมีกี่แบบ ทำงานอย่างไร มีอะไรเป็นปัจจัยสำคัญในการย่อยอาหารนับแต่อาหารเข้าสู่ปาก
สถานที่ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์
บรรยาย ไทย
ระดับผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประถมศึกษาปีที่ ๔- มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ,ครอบครัว

วิชาเรียน: วิทยาศาสตร์ทั่วไป
ประเภทบุคคล: มัธยมศึกษาตอนต้น, ประถมศึกษาตอนปลาย
ภาษา: ภาษาไทย
 
กรอกอีเมลเพื่อติดตามข่าวสาร