th th
en

อาหาร

อพวช. มีร้านอาหาร และเครื่องดื่มให้บริการแก่ผู้เข้าชมบริเวณชั้น 1 พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ และพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า

**แจ้งปิดให้บริการร้านอาหาร ณ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2564 เป็นการชั่วคราวหากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ท่านทราบอีกครั้ง**
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติ่ม โทร. 0 2577 9999 ต่อ 2122, 2123

 

131539385700731315393857007313153938570073กรอกอีเมลเพื่อติดตามข่าวสาร