อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนากิจกรรมส่งเสริมพฤฒพลังผู้สูงอายุด้วยบริบทพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ตามอัธยาศัย

อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนากิจกรรมส่งเสริมพฤฒพลังผู้สูงอายุด้วยบริบทพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ตามอัธยาศัย

04-04-2024
05-04-2024

ข่าวสารที่่คล้ายกัน