การศึกษาเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้

การศึกษาเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้

ปฏิบัติการเฝ้าระวังทางอวกาศ

ปฏิบัติการเฝ้าระวังทางอวกาศ (Space Situational Awareness Workshop) | Special Workshop

NSM ร่วมกับ มูลนิธิอาณาสยาม จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ปฏิบัติการเฝ้าระวังทางอวกาศ (Space Situational Awareness Workshop) เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและสร้างความตระหนักรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านเทคโนโลยีอวกาศ


เปิดประสบการณ์ใหม่ที่น่าตื่นตาตื่นใจในโลกของเทคโนโลยีอวกาศ ติดตามค้นหาตำแหน่งวัตถุอวกาศในวงโคจรโลก การใช้งานฐานข้อมูลวัตถุอวกาศ SPACE-TRACK.ORG การใช้ห้วงอวกาศร่วมกันอย่างยั่งยืน ชมการสาธิตปฏิบัติการติดตามวัตถุอวกาศด้วยกล้องโทรทรรศน์ ที่ออนไลน์จากหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ ดอยอินทนนท์ โดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง

09-06-2023