Active Learning กับการเรียนรู้ STEM และอาชีพวิทยาศาสตร์ | สัมมนา

Active Learning กับการเรียนรู้ STEM และอาชีพวิทยาศาสตร์ | สัมมนา

24-05-2023
Active Learning กับการเรียนรู้ STEM และอาชีพวิทยาศาสตร์ | สัมมนา

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วม สัมมนาเชิงปฏิบัติการ "Active Learning กับการเรียนรู้ STEM และอาชีพวิทยาศาสตร์" วันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2566 ณ NSM คลองห้า ปทุมธานี คลิก


ขอเชิญคุณครู อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงผู้สนใจ เข้าร่วมงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "Active Learning กับการเรียนรู้ STEM และอาชีพวิทยาศาสตร์"

พบกับ แพลตฟอร์มใหม่ จาก NSM ที่จะปูเส้นทางสู่อาชีพ STEM แห่งอนาคต

วิทยากร
ดร.กรรณิการ์ เฉิน
รองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ


ผู้ร่วมสัมมนาจะได้รับ
1. ของที่ระลึกและตัวอย่างชุดสื่อการเรียนรู้ จาก NSM
2. มีสิทธิ์ลุ้นรับชุดกิจกรรม Lab Box


กำหนดจัดการสัมมนา
วันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2566
เวลา 9.00 - 16.00 น.
ณ NSM คลองห้า ปทุมธานี พิกัด คลิก
* กำหนดการ คลิก

หนังสือเชิญเข้าร่วมสัมมนา


รับจำนวนจำกัด 50 ท่านเท่านั้น
ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมสัมมนา


โปรดลงทะเบียนผ่านอุปกรณ์สมาร์ตโฟน (แอปพลิเคชัน LINE)

ลงทะเบียน คลิก
เปิดลงทะเบียนถึงวันอังคารที่ 6 มิถุนายน 2566


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
สำนักพัฒนาธุรกิจและเครือข่าย NSM
โทร 08 1580 3350 (เกศวดี)
E-mail: kedwadee@nsm.or.th

ข่าวสารที่่คล้ายกัน