กิจกรรมเสริมศึกษาในพิพิธภัณฑ์ 2566 | Professional Workshop

กิจกรรมเสริมศึกษาในพิพิธภัณฑ์ 2566 | Professional Workshop

07-05-2023
กิจกรรมเสริมศึกษาในพิพิธภัณฑ์ | Professional Workshop

Professional Workshop: กิจกรรมเสริมศึกษาในพิพิธภัณฑ์

สร้างแหล่งเรียนรู้ให้มีชีวิต ด้วยกิจกรรมที่คุณออกแบบได้เอง ถ่ายทอดเทคนิคการพัฒนากิจกรรมเสริมศึกษาในพิพิธภัณฑ์ ให้ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการที่หลากหลาย พร้อมแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้ปฏิบัติงาน และนักการศึกษาผู้มากประสบการณ์


ผู้เข้าร่วมการอบรมจะได้รับเกียรติบัตร เมื่อเข้าอบรมครบตามหลักสูตร

 

หัวข้อภายในหลักสูตร

  • เทคนิคการพัฒนากิจกรรมสำหรับแหล่งเรียนรู้ และตอบสนองกับผู้ใช้บริการที่หลากหลาย
  • แลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างผู้ปฏิบัติงานและนักการศึกษา


สำหรับ

  • ผู้ปฏิบัติงานในพิพิธภัณฑ์
  • ผู้ที่สนใจต้องการพัฒนากิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้


หลักสูตร 2 วัน ไปกลับ ไม่ค้างคืน

  • 13-14 กรกฎาคม 2566
  • ณ ห้อง IT Auditorium พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ NSM คลองห้า ปทุมธานี พิกัด * มีที่พักให้บริหารหากต้องการ (มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)


ค่าลงทะเบียน

  • บุคคลทั่วไป 3,200 บาท
  • สมาชิก NSM ลด 10% เหลือ 2,880 บาท
  • * สำหรับท่านที่ต้องการที่พักเพิ่มเติม ค่าใช้จ่ายนี้ยังไม่รวมค่าที่พัก


รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตร กำหนดการ และขั้นตอนการชำระเงิน คลิก


ลงทะเบียน คลิก
รับจำนวนจำกัด เพียง 50 ท่าน เท่านั้น
หมดเขตรับสมัคร 6 กรกฎาคม 2566 เวลา 1200 น.


การจองห้องพัก (ไม่บังคับ / สําหรับผู้ที่ประสงค์จะเข้าพัก)
ดูรายละเอียด คลิก


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการห้องพักและการชําระค่าลงทะเบียนได้ที่
กองจัดระบบบริการผู้เข้าชม
สํานักบริการผู้เข้าชม
โทร. 0 2577 9999 ต่อ 2123 (กิตติศักดิ์) และ 2140 (ศรสวรรค์)
อีเมล nsm_mkt@nsm.or.th


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรได้ที่
กองวิจัยและบริการวิชาการ
ศูนย์พัฒนาความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์แห่งชาติ
0 2577 9999 ต่อ 1492 (พิมพ์ผกา) และ 1496 (บุรวัชร์)

ข่าวสารที่่คล้ายกัน