Active Learning กับการเรียนรู้ STEM และอาชีพวิทยาศาสตร์ | สัมมนา

Active Learning กับการเรียนรู้ STEM และอาชีพวิทยาศาสตร์ | สัมมนา

26-05-2023
Active Learning กับการเรียนรู้ STEM และอาชีพวิทยาศาสตร์ | สัมมนา

รายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "Active Learning กับการเรียนรู้ STEM และอาชีพวิทยาศาสตร์" วันที่ 12-13 มิถุนายน 2566 ณ NSM Science Square @ Korat มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ.นครราชสีมา คลิก


ขอเชิญคุณครู อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงผู้สนใจ เข้าร่วมงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "Active Learning กับการเรียนรู้ STEM และอาชีพวิทยาศาสตร์"

พบกับ แพลตฟอร์มใหม่ จาก NSM ที่จะปูเส้นทางสู่อาชีพ STEM แห่งอนาคต

วิทยากร
ดร.นันทิดา ศรีเปารยะ จากองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ


ผู้ร่วมสัมมนาจะได้รับ
1. ของที่ระลึกและตัวอย่างชุดสื่อการเรียนรู้ จาก NSM
2. มีสิทธิ์ลุ้นรับชุดกิจกรรม Lab Box


กำหนดจัดการสัมมนา

  • รุ่นที่ 1 วันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน 2566 เวลา 9.00 - 16.00 น.
  • รุ่นที่ 2 วันอังคารที่ 13 มิถุนายน 2566 เวลา 9.00 - 16.00 น.

ณ NSM Science Square @ Korat มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ.นครนครราชสีมา พิกัด
* กำหนดการ คลิก

หนังสือเชิญเข้าร่วมสัมมนา

รับจำนวนจำกัด 30 ท่าน/รุ่น
ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมสัมมนา


โปรดลงทะเบียนผ่านอุปกรณ์สมาร์ตโฟน (แอปพลิเคชัน LINE)
ลงทะเบียน คลิก
เปิดรับลงทะเบียนถึงวันที่ 9 มิถุนายน 2566


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
สำนักพัฒนาธุรกิจและเครือข่าย NSM
โทร 08 1580 3350 (เกศวดี)
E-mail: kedwadee@nsm.or.th

ข่าวสารที่่คล้ายกัน