NSM Family Play-learning: การเรียนรู้ผ่านการเล่นสำหรับครอบครัว ตอน เล่น เรียน รู้ วิทยาศาสตร์ผ่านของเล่นภูมิปัญญาไทย (Traditional Thai toys) | Workshop

NSM Family Play-learning: การเรียนรู้ผ่านการเล่นสำหรับครอบครัว ตอน เล่น เรียน รู้ วิทยาศาสตร์ผ่านของเล่นภูมิปัญญาไทย (Traditional Thai toys) | Workshop

13-08-2022
NSM Family Play-learning: การเรียนรู้ผ่านการเล่นสำหรับครอบครัว ตอน เล่น เรียน รู้ วิทยาศาสตร์ผ่านของเล่นภูมิปัญญาไทย (Traditional Thai toys) | Workshop

Workshop กิจกรรมประดิษฐ์ของเล่นภูมิปัญญาไทยสุดสร้างสรรค์ หาทำได้ยาก และมาหาคำตอบว่า...เพราะอะไร ? ฅ.คนถึงเลื่อยไม้ได้

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง NSM Family Play-learning: การเรียนรู้ผ่านการเล่นสำหรับครอบครัว ตอน เล่น เรียน รู้ วิทยาศาสตร์ผ่านของเล่นภูมิปัญญาไทย (Traditional Thai toys)

วันเสาร์ที่ 13 สิงหาคม 2565
เวลา 09.00 – 12.00 น.
ณ ห้อง Phoenix 2 อาคาร 9-10 อิมแพ็ค เมืองทองธานี

สำหรับ เยาวชน ประชาชนทั่วไป และครอบครัว
รับจำนวนจำกัด 10 ครอบครัว (ครอบครัวละ 4 คน)

ลงทะเบียน คลิก

* Workshop นี้ เป็นส่วนหนึ่งในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2565 

ข่าวสารที่่คล้ายกัน