พิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยกับสังคม: การส่งเสริมการเรียนรู้สู่สาธารณชน | เสวนา

พิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยกับสังคม: การส่งเสริมการเรียนรู้สู่สาธารณชน | เสวนา

13-08-2022
พิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยกับสังคม: การส่งเสริมการเรียนรู้สู่สาธารณชน | เสวนา

เสวนาทางวิชาการ ในหัวข้อ
University Museums and Civic Science Literacy
พิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยกับสังคม: การส่งเสริมการเรียนรู้สู่สาธารณชน

ช่องทาง Online (Zoom Conference)

เวทีแห่งการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงานของพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยเพื่อสังคม โดยผู้ทรงคุณวุฒิที่ร่วมพัฒนานิทรรศการ และกิจกรรมสาธารณะถ่ายทอดฐานความคิดและการปฏิบัติ เพื่อให้สาธารณชนเรียนรู้สาระทางวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมที่ตอบโจทย์ใหม่ ๆ ของสังคม

วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2565
เวลา 09.30 - 12.00 น.

*รับจำนวนจำกัด 500 ท่านเท่านั้น!

ผู้ที่สนใจสามารถ ลงทะเบียน คลิก

ข่าวสารที่่คล้ายกัน