IT มีคำตอบ

IT มีคำตอบ

22-12-2021
IT มีคำตอบ

เป็นการแสดงที่พูดถึงเรื่องเครื่องมือที่ใช้ในการสื่อสาร เกร็ดความรู้และปัญหาของการสื่อสารใกล้ๆ ตัว ที่เราพบอยู่บ่อย ซึ่งในบางตัวอย่างเราพบเห็นแต่ไม่รู้ความหมาย หรือบางทีเราเจอปัญหาแต่หาสาเหตุของปัญหาและหาคำตอบได้ไม่ชัดเจน เช่น แม่สีของสี แม่สีของแสง และสัญลักษณ์ R G B

30 บาท/คน

ข่าวสารที่่คล้ายกัน