ธรรมชาติมหัศจรรย์

ธรรมชาติมหัศจรรย์

22-12-2021
ธรรมชาติมหัศจรรย์

ย้อนเวลากลับไปยังยุคกำเนิดมนุษย์บนโลก พบกับสิ่งประดิษฐ์ เครื่องใช้ที่มนุษย์ดัดแปลงและลอกเลียนแบบจากธรรมชาติเพื่อการดำรงชีวิต ความมหัศจรรย์ของพืชและสัตว์ ทีมีชีวิตอยู่ในธรรมชาติกันอย่างกลมกลืน ประโยชน์มากมายที่ธรรมชาติมอบให้มนุษย์ และสิ่งที่มนุษย์ส่งคืนกลับ ให้ธรรมชาติ

30 บาท/คน

ข่าวสารที่่คล้ายกัน