สนุกกับเสียงและดนตรี

สนุกกับเสียงและดนตรี

22-12-2021
สนุกกับเสียงและดนตรี

การแสดงชุดสนุกกับเสียงและดนตรี พบกับความมหัศจรรย์ของเสียง เสียงเกิดขึ้นได้อย่างไร เรื่องของคลื่นเสียงที่มีความแตกต่างกัน เรียนรู้กลไกการได้ยินของหู เมื่อเสียงเดินทาง ผ่านอากาศจะทำให้มนุษย์สามารถได้ยินเสียงเสียงต่าง ๆ ได้ รวมถึงเสียงดนตรี ที่ก่อให้เกิดอารมณ์และความรู้สึกที่แตกต่างกัน ซึ่งจะขึ้นกับท่วงทำนองและจังหวะของเสียงเพลง สัมผัสกับวงดนตรีที่ยิ่งใหญ่ตระการตา ที่ท่านจะได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของวงดนตรีนี้ด้วย

30 บาท/คน

ข่าวสารที่่คล้ายกัน