ค่ายวิทยาศาสตร์เพื่อสังคม

ค่ายวิทยาศาสตร์เพื่อสังคม

รับสมัคร

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ชุดสื่อกิจกรรม Plant Ranger ขบวนการพิทักษ์พืช (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ หรือ NSM จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "ชุดสื่อกิจกรรม Plant Ranger ขบวนการพิทักษ์พืช" ภายใต้โครงการ “Better Science for Better Life (วิทย์ก้าวหน้า ชีวิตก้าวไกล)” เพื่อให้ชุดสื่อกิจกรรม Plant Ranger เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและเป็นประโยชน์แก่โรงเรียนและเยาวชนอย่างแท้จริง รวมถึงเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและแนะนำประโยชน์ของชุดสื่อกิจกรรมสำหรับครู โดยครูจะเป็นผู้ดำเนินการขยายผลและจัดกิจกรรมกับนักเรียนรวมถึงการติดตามและประเมินผลการใช้ชุดสื่อกิจกรรมนี้จากครูผู้ขยายผลสู่นักเรียนตามวัตถุประสงค์ของการพัฒนาและผลิตสื่อชุดนี้ต่อไป

25-05-2023 162
การเรียนรู้ด้านนิเวศวิทยา (ทรัพยากรน้ำ)

การเรียนรู้ด้านนิเวศวิทยา (ทรัพยากรน้ำ) | อบรมเชิงปฏิบัติการ

[Update 22 ส.ค. 2565] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ คลิก


โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการเรียนรู้ด้านนิเวศวิทยา (ทรัพยากรน้ำ) แบบ Problem-Based Learning (PBL)
* ภายใต้โครงการผลักดันความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำปี 2565

08-08-2022 330