th th
en

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านธรรมชาติวิทยา ประจำปี 2564

หัวข้อ “พืชผักและผลไม้ไทยเพื่อความยั่งยืนในอนาคต” (Thai Vegetables and Fruits for Sustainable Future )               

       Poster2021 ประกาศผล

          องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ขอเชิญชวนน้อง ๆ ชั้น ม.ต้น เข้าร่วมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านธรรมชาติวิทยา ประจำปี 2564 เนื่องในโอกาส "ปีสากลแห่งผักและผลไม้นานาชาติ" (International Year of Fruits and Vegetables (IYFV) ปี 2021) ที่มุ่งเน้นความสำคัญในการสร้างความตระหนักเกี่ยวกับบทบาทที่สำคัญของผักและผลไม้ซึ่งเป็นแหล่งโภชนการของมนุษย์ที่มั่นคงทางอาหารและสุขภาพ อพวช. จึงจัดการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านธรรมชาติวิทยาระดับประเทศ ภายใต้ หัวข้อ “พืชผักและผลไม้ไทยเพื่อความยั่งยืนในอนาคต” (Thai Vegetables and Fruits for Sustainable Future) ขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนไทยได้ศึกษาค้นคว้าข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ด้านธรรมชาติวิทยาที่ตนเองสนใจในท้องถิ่นของตนเอง เพื่อเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างการดำรงชีวิตของเยาวชนเข้ากับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนออกไปเรียนรู้ธรรมชาติรอบตัวในท้องถิ่นของตน โดย 40 ทีมที่ผ่านการคัดเลือก จะได้เข้าร่วมประกวดในรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศในรูปแบบออนไลน์

 

 

ปฏิทินกิจกรรม

รับสมัครออนไลน์ผ่านเว็บไซต์

๑๕ กุมภาพันธ์ - ๒๘ พฤษภาคม ๖๔

หมดเขตรับสมัคร

๒๘ พฤษภาคม ๖๔

ประกาศรายชื่อรอบคัดเลือก

๔ มิถุนายน ๖๔

รอบชิงชนะเลิศ

๑-๒ กันยายน ๖๔

 หมายเหตุ

*การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศผ่านรูปแบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Microsoft Team และ Facebook Live ผ่าน NSM Thailand

*กำหนดการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศและลำดับการนำเสนอ จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง

 

 

ดาวน์โหลด

>> รายละเอียดโครงการประกวดโครงงานธรรมชาติวิทยา ปี64

>> การสมัครและขั้นตอนการอัพโหลดไฟล์ 

>>> ประกาศผลผู้ที่มีรายชื่อผ่านเข้ารอบคัดเลือก

>>> เอกสารประกอบการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ

>>> ประกาศผลการตัดสินฯ รอบชิงชนะเลิศ ประจำปี 2564 << Click ที่นี่

-------------------------------------------------------------

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

กองส่งเสริมและพัฒนาทักษะอนาคต สำนักวิทยาศาสตร์สู่ชุมชน

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)

39 หมู่ 3 ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

โทร 025779999 ต่อ 1790 ถึง 1791

ธีระพล อุตะมะชะ มือถือ 0942681661 อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ศุภาพิชญ์ อภัยจิตต์ มือถือ 0885959583  อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.