th th
en

   23 มกราคม 2561 –  นางกรรณิการ์ วงศ์ทองศิริ รองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ให้เกียรติเป็นผู้แทนร่วมลงนามกับ สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1 และหน่วยงานด้านการศึกษาและการพัฒนาสังคม รวม 10 หน่วยงาน เพื่อร่วมกันส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความเข้าใจและการให้บริการแก่ประชาชน ด้วยการบูรณาการผลงานด้านการส่งเสริมวิชาการ พัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรม ด้านสังคมสู่ชุมชน ณ หอประชุม  สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1 ต.รังสิต อ.ธัญบุรี  จ.ปทุมธานี

9b221164abd94cdf553d5f223350eb48 L

 
กรอกอีเมลเพื่อติดตามข่าวสาร