th th
en

ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วม สัมมนา เรื่อง เปลี่ยนขยะเป็นขุมทรัพย์ (Waste to Value) ในวันอังคารที่ 21 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมแอมเบอร์ 2 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2561

โดยมีวิทยากรที่มีความรู้ความชำนาญในการนำเทคโนโลยีมาใช้ในนำขยะมาสร้างเป็นวัสดุใหม่ที่มีคุณภาพ นักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จในการสร้างรายได้จากขยะรีไซเคิล นักรณรงค์ลดการใช้พลาสติกเพื่อลดผลกระทบที่เกิดกับทุกชีวิตและสิ่งแวดล้อม รวมถึงนักประดิษฐ์ที่ได้นำ Mobile Technology มาช่วยในการลดปริมาณขยะอย่างมีประสิทธิภาพ

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการหาแนวทางลดปัญหามลพิษของขยะที่เพิ่มสูงขึ้นร่วมกันอย่างจริงจัง

 

รับสมัครตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปและปิดรับสมัครภายในวันที่ 3 สิงหาคม 2561

ไม่มีค่าใช้จ่ายในการสมัครเข้าร่วมสัมมนา และ อพวช. ขอสงวนสิทธิ์ปิดรับสมัครกรณีจำนวนที่นั่งเต็มแล้ว โดยจะให้สิทธิ์ผู้สมัครก่อน-หลังตามลำดับ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

นริศรา บุริกุล

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ โทร 02577 9999 ต่อ 1472

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 
กรอกอีเมลเพื่อติดตามข่าวสาร