th th
en

IMG 4163 1600x1067

31 ตุลาคม 2562 - นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานมอบโล่รางวัลจากกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ให้กับ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ในฐานะเป็นหน่วยงานที่สนับสนุนและส่งเสริมการออม กับ กอช. ยอดเยี่ยม ประจำปี 2562 โดยมีนายสุวรงค์ วงษ์ศิริ รองผู้อำนวยการ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) เป็นผู้รับโล่รางวัลฯ ดังกล่าว ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ ชั้น 4 กระทรวงการคลัง กรุงเทพฯ

IMG41811600x1067
IMG41761600x1067
IMG41581600x1067
IMG41181600x1067
IMG40811600x1067
IMG40661600x1067
IMG39991600x1067
IMG40491600x1067

 
กรอกอีเมลเพื่อติดตามข่าวสาร