th th
en

 

299A3169 1600x1067
วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 / นายสุวรงค์ วงษ์ศิริ (คนแรกจากขวา) รองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) พร้อมด้วย ดร.กรรณิการ์ เฉิน (คนที่3จากขวา) รองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ให้การต้อนรับ รศ.ประเสริฐ ศีลพิพัฒน์ (คนที่4จากซ้าย) กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ในการเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า และพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อศึกษาดูงานและเจรจาหารือแนวทางความร่วมมือทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ณ อพวช. ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

 

299A32151600x1067
299A31951600x1067
299A32261600x1067
299A31791600x1067
299A31861600x1067
299A32221600x1067
299A32441600x1067
299A33131600x1067
299A33011600x1067
299A32861600x1067

 
กรอกอีเมลเพื่อติดตามข่าวสาร