th th
en

 299A0018

 

21 สิงหาคม 2563 / องค์การพิพิธภัณธ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ให้การต้อนรับคณะจาก หลักสูตรนักบริหารการงบประมาณระดับสูง (นงส.) รุ่นที่ 7 เข้าศึกษาดูงาน โดยมี ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ พร้อมด้วย ดร.กรรณิการ์ เฉิน รองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ให้การต้อนรับคณะฯ ดังกล่าว ณ พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า คลองห้า ปทุมธานี

 

299A0099
299A0023
299A0111
299A0136
299A0127
299A0120
299A0122
299A0132
299A0129
299A0116

 
กรอกอีเมลเพื่อติดตามข่าวสาร