th th
en

 

 13709664928879

13 มีนาคม 2564 / ศ.ดร.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และครอบครัว เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า โดยมี ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ให้การต้อนรับ ณ อพวช. คลองห้า ปทุมธานี

13709665007100
13709665076991
13709665027792

 
กรอกอีเมลเพื่อติดตามข่าวสาร