th th
en

 13935005961869

23 เมษายน 2564 – พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานคณะกรรมการอำนวยการโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” เป็นประธานในพิธีส่งเยาวชนกลับภูมิลำเนาในโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้ รุ่นที่ 38” พร้อมให้โอวาทกับเยาวชน จำนวน 320 คน จาก 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมี ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) และคณะผู้บริหาร อพวช. ให้การต้อนรับ โดยในงานนี้ได้ผ่านการพิจารณาจากสาธารณสุขอำเภอคลองหลวง และได้ปฏิบัติตามมาตรฐานการคัดกรองความปลอดภัยของทางศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. และกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ณ พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า อพวช. คลองห้า ปทุมธานี

9D59B7CC 1887 45DA 8DE9 9A91FF44C2F1

 
กรอกอีเมลเพื่อติดตามข่าวสาร