นักธรรมชาติวิทยา

นักธรรมชาติวิทยา

Junior Naturalist เดือน ก.ย. 2565

Junior Naturalist เดือน ก.ย. 2565

Junior Naturalist
เดือน กันยายน 2565

ณ อพวช. คลองห้า ปทุมธานี (
พิกัด คลิก)

 

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) เปิดรับสมัครกิจกรรมนักธรรมชาติรุ่นเยาว์ (Junior Naturalist) เพื่อ

  • เรียนรู้เรื่องราวของธรรมชาติแบบมีส่วนร่วมจากประสบการณ์จริง
  • สร้างแรงบันดาลใจและจุดประกายให้เยาวชนสนใจในงานด้านธรรมชาติวิทยา
  • ส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียน
  • สนับสนุนการนำทักษะและประสบการณ์หลังจากเข้าร่วมกิจกรรมไปปรับใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อไป

 

25-08-2022