อบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับครู เรื่อง "รู้…รักษ์ความสมบูรณ์ของลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา 2565"