Nature Explorer ครั้งที่ 1 เดือน ก.พ. 2566

Nature Explorer ครั้งที่ 1 เดือน ก.พ. 2566

02-02-2023
Nature Explorer ครั้งที่ 1 เดือน ก.พ. 2566

Nature Explorer
กิจกรรมสำหรับครอบครัว รูปแบบ 2 วัน (ไป-กลับ ไม่ค้างคืน)
ครั้งที่ 1 : เดือน กุมภาพันธ์ 2566


ร่วมสวมบทบาทเป็นนักธรรมชาติวิทยา เปิดโลกความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต ฝึกฝนการสังเกตธรรมชาติและการจำแนกสิ่งมีชีวิตที่อยู่รอบตัว รวมถึงเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างฐานข้อมูลด้านความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศ ผ่านแอปพลิเคชัน iNaturalist 

วันเสาร์และอาทิตย์ที่ 25-26 กุมภาพันธ์ 2566
เวลา 9.00-15.00 น.
ณ จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. เชียงใหม่
(พิกัด) และศูนย์ธรรมชาติวิทยาดอยสุเทพเฉลิมพระเกียรติฯ จ. เชียงใหม่ (พิกัด)
ดูกำหนดการได้ที่ด้านล่างหน้าเว็บนี้


เงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม

  • กิจกรรมสำหรับครอบครัว  ประกอบด้วย ผู้ปกครอง 1 คน และเด็ก 1 คน (เด็กอายุ 8-13 ปี) 
  • รับจำนวนจำกัด 15 ครอบครัว
  • สมัครล่วงหน้าเท่านั้น (ไม่รับ Walk-in)
  • ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดการทำกิจกรรม
  • ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จะได้รับเกียรติบัตรเมื่อทำกิจกรรมครบตามหลักสูตร
  • ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จะต้องมีและสามารถใช้งานอุปกรณ์สมาร์ตโฟนพร้อมอินเทอร์เน็ตได้อย่างคล่องแคล่ว พร้อมดาวน์โหลดและติดตั้งแอปพลิเคชัน iNaturalist คลิกเพื่อดาวน์โหลด Android / ‎iOS

 

ค่าใช้จ่าย 1,500 บาท/ครอบครัว
สมาชิก อพวช. ลด 10%
 เหลือ 1,350 บาท/ครอบครัว
ค่าใช้จ่ายดังกล่าวรวมค่าเอกสาร อาหารกลางวัน 2 มื้อ และอาหารว่างเช้า-บ่าย รวม 3 มื้อ เรียบร้อยแล้ว (วันที่ 2 ไม่มีอาหารว่างบ่าย)


ลงทะเบียนจองเข้าร่วมกิจกรรม คลิก เปิดลงทะเบียนเวลา 9.00-16.00 น.
* โปรดกรอกข้อมูลการลงทะเบียนให้ถูกต้องและครบถ้วน เพื่อประโยชน์ในการเข้าร่วมกิจกรรม
** โปรดรอการยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรมก่อนจึงดำเนินการชำระเงิน และโปรดชำระเงินทันทีหลังจากได้รับการยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรม มิฉะนั้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์
ปิดรับสมัคร วันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 12.00 น.


สอบถามเพิ่มเติม
สำนักบริการผู้เข้าชม อพวช.
โทร.0 2577 9999 ต่อ 2103 (ณรงค์ฤทธิ์)
Email: nsm.scicamp@gmail.com

กำหนดการ

 

Nature Explorer ครั้งที่ 1 Android

Nature Explorer ครั้งที่ 1 IOS

ข่าวสารที่่คล้ายกัน