ชีวาพึ่งพาน้ำ

ชีวาพึ่งพาน้ำ

21-12-2021
ชีวาพึ่งพาน้ำ

ชีวาพึ่งพาน้ำ เป็นเส้นทางการเรียนรู้ที่ชี้ชวนให้เห็นความสำคัญของน้ำกับชีวิต ตลอดเส้นทางจะมีตัวเอกในการชวนคุยนามว่า "อะควา" ที่จะชวนเราไปยังจุดจัดแสดงทั้ง 10 จุดในพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า

หมู่คณะ ตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป

รายคนแบบ walk in คนละ 30 บาท

ข่าวสารที่่คล้ายกัน