ตามรอยโครงการพระราชดำริ

ตามรอยโครงการพระราชดำริ

21-12-2021
ตามรอยโครงการพระราชดำริ

เส้นทางการเรียนรู้ ตอน ตามรอยโครงการพระราชดำริ ซึ่งจะพาทุกท่านเรียนรู้แนวคิดของโครงการพระราชดำริเพื่อบัดบำทุกข์บำรุงสุขแก่......(หายไป?)

หมู่คณะ ตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป

รายคนแบบ walk in คนละ 30 บาท

ข่าวสารที่่คล้ายกัน