เส้นทางมนุษยนิเวศวิทยา ตอน ที่พักพิง

เส้นทางมนุษยนิเวศวิทยา ตอน ที่พักพิง

21-12-2021
เส้นทางมนุษยนิเวศวิทยา ตอน ที่พักพิง

เส้นทางมนุษยนิเวศวิทยา ตอนที่พักพิง จะพาทุกท่านไปสำรวจวิถีชีวิตชนพื้นเมืองที่แแสดงถึงการปรับตัวและพึ่งพาธรรมชาติ โดยเส้นทางมนุษยนิเวศวิทยาชุดนี้เน้นสำรวจโครงสร้าง เปรียบเทียบวัสดุที่ใช้ก่อสร้าง เพื่อให้เห็นความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติบนโลกใบนี้ โดยเส้นทางการเรียนรู้นี้ออกแบบกิจกรรมให้สอดคล้องกับชีวนิเวศในพิพิธภัณฑ์พระรามเก้าในโซนอาร์กติก ทุนดรา ไทก้า ทะเลทราย และป่าเขตร้อน

หมู่คณะ ตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป

รายคนแบบ walk in คนละ 30 บาท

ข่าวสารที่่คล้ายกัน