ปีกแห่งพฤกษา

ปีกแห่งพฤกษา

22-12-2021
ปีกแห่งพฤกษา

เรียนรู้หน้าที่เมล็ดไม้ สิ่งที่เชื่อมต่อระหว่างอดีตและปัจจุบัน โดยทำหน้าที่สำคัญในการสืบทอดลักษณะทางเผ่าพันธุ์จากรุ่น สู่รุ่นพร้อมประดิษบ์ชิ้นงานที่เลียนแบบเมล็ดของพืชในกลุ่มของไม้วงศ์ยาง

ข่าวสารที่่คล้ายกัน