นกไต่จอมซน

นกไต่จอมซน

22-12-2021
นกไต่จอมซน

นกมีพฤติกรรมและถิ่นที่อาศัยแตกต่างกัน บางชนิดอาศัยและหากินบนต้นไม้ จึงมีวิวัฒนาการนิ้วตีนมาเกาะคอน จับหรือ เกาะเกี่ยวกับกิ่งไม้ จึงสามารถเดินหรือไต่ไม้ในแนวขนานกับต้นไม้ได้ ร่วมไขความลับและการเกาะเกี่ยวกิ่งไม้ของเจ้านกน้อย

ข่าวสารที่่คล้ายกัน