ผีเสื้อกระดาษ

ผีเสื้อกระดาษ

22-12-2021
ผีเสื้อกระดาษ

ผีเสื้อ เป็นแมลงที่มีลักษณะเด่นอยู่ที่ปีกสีสันและลวดลสยสวยงาม ปีกของผีเสื้อ ช่วยให้ผีเสื้อดำรงชีวิตอยู่รอดในธรรมชาติได้ ผ่านกิจกรรมการประดิษฐ์และออกแบบลวดลายปีกผีเสื้อศิลปะแห่งธรรมชาติ

ข่าวสารที่่คล้ายกัน