ตุ๊กตาหลากเมล็ด

ตุ๊กตาหลากเมล็ด

22-12-2021
ตุ๊กตาหลากเมล็ด

เมล็ดไม้มีความหลากหลาย ทั้งขนาด และรูปทรง ซึ่งเป็นคุณสมบัติเฉพาะกับสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันไป ร่วมไขความลับและประดิษฐ์ตุ๊กตาจากเมล็ดพืช

ข่าวสารที่่คล้ายกัน