แกะรอยตีนสัตว์

แกะรอยตีนสัตว์

22-12-2021
แกะรอยตีนสัตว์

รอยตีนสัตว์ เป็นแหล่งเครื่องมือสำคัญที่ใช้จำแนกชนิดของสัตว์และยังสามารถอ่านพฤติกรรทของมันจากลักษณะการเดิน หรือหยุดยืนบนดินได้ด้วย ร่วมเรียนรู้และประดิษฐ์ของที่ระลึกจากรอยตีนของเหล่าสัตว์นานาชนิด

ข่าวสารที่่คล้ายกัน