th th
en

พบเข็มดอกขาว Ixora dolichophylla K. Schum. พืชถิ่นเดียวของไทย ที่จังหวัดระยอง

ชื่อบทความ พบเข็มดอกขาว Ixora dolichophylla K. Schum. พืชถิ่นเดียวของไทย ที่จังหวัดระยอง
ชื่อผู้เขียน ภานุมาศ จันทร์สุวรรณ
ชื่อวารสาร หมายเหตุนิเวศวิทยา บันทึกธรรมชาติหลากหลายเผ่าพันธุ์
จัดพิมพ์/เผยแพร่โดย -
ปีที่พิมพ์ 2550
ปีที่ 1
ฉบับที่ 2
หน้าที่ 16

ดาวน์โหลด

 
กรอกอีเมลเพื่อติดตามข่าวสาร