ประกาศองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เลขที่ 39/2555 เรื่องสอบราคาจ้างผลิตของที่ระลึกสำหรับแจกในงานคาราวานวิทยาศาสตร์

01 สิงหาคม 2555

ประกาศสอบราคา อพ. เลขที่ 39/2555 รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้
รายละเอียดตามประกาศ ดังนี้
1. กำหนดรับเอกสารสอบราคา ตั้งแต่วันที่ 2 – 13 ก.ค. 55 ในวันและเวลาทำการ (ไม่มีค่าใช้จ่าย)
2. กำหนดยื่นซองสอบราคา ตั้งแต่วันที่ 2 – 16 ก.ค. 55 ตั้งแต่เวลา 9.00 – 16.00 น. ณ กองการพัสดุ สำนักบริหาร อพวช.
3. กำหนดตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาแต่ละรายฯ วันที่ 17 ก.ค. 55 เวลา 10.30 น. ณ ห้องเลี้ยงรับรอง สำนักงาน อพวช. พร้อมประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการพิจารณาซองใบเสนอราคาภายในวันเดียวกัน 
4. กำหนดเปิดซองใบเสนอราคาตามประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิฯ วันที่ 17 ก.ค. 55 เวลา 14.30 น. ณ ห้องเลี้ยงรับรอง สำนักงาน อพ.
 

 ประกาศองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เลขที่ 39-2555

เอกสารสอบราคา

รายละเอียดคุณลักษณะจ้างผลิตของที่ระลึก