ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (จ้างจัดงานมหกรรมวิทยาศาสตร์ฯ ประจำปี ๒๕๖๓)

02 มิถุนายน 2563