คาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช.

คาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช.

10-07-2023
11-07-2023
13-07-2023
14-07-2023
15-06-2023
16-06-2023
19-06-2023
20-06-2023
22-06-2023
23-06-2023

เทอมนี้ พบกันที่

  • โรงเรียนวัดศีรษะทอง จ.นครปฐม วันที่ 15-16 มิ.ย. 2566
  • โรงเรียนบ้านคลองอุดม จ.ฉะเชิงเทรา วันที่ 19-20 มิ.ย. 2566 
  • โรงเรียนวัดจรเข้ใหญ่ จ.สมุทรปราการ วันที่ 22-23 มิ.ย. 2566
  • โรงเรียนบ้านคลองกระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร วันที่ 10-11 ก.ค. 2566
  • โรงเรียนวัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล) จ.สมุทรสงคราม วันที่ 13-14 ก.ค. 2566


สอบถามเพิ่มเติม
Facebook: คาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช.

คาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช. เทอม 1/2566

ข่าวสารที่่คล้ายกัน